Haridwar

Mr. Ashish Vishwakarma
Rashtriya Avishkar Lab opposite Dadubag Ashram Kankhal Road, Haridwar, Uttarakhand
unised.india@gmail.com

Kanpur

UNISED
383, Chandel Gate IIT, Kanpur, Uttar Pradesh
R&D Office: Rashtriya Avishkar Lab, BSA Office, Govind Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh
unised.india@gmail.com

Auriya

Mr. Anurag Pandey
Rashtriya Avishkar Lab, GGIC campus Dibiyapur, Auriya, Auriya, Uttar Pradesh
7007218188
ralkanpur@unised.in

Puducherry

Mr. Anurag Pandey
Puducherry, Puducherry, Pondicherry
7007218188
ralkanpur@unised.in

UNISED-Srinagar

Asif Rashid
H.no-65, Kursu Raj Bagh Srinagar Near child care public School, UNISED-Srinagar, Jammu and Kashmir
07006289236
asifjk@unised.in

UNISED-Jammu

Asif Rashid
UNISED-Jammu, UNISED-Jammu, Jammu and Kashmir
7006289236
asifjk@unised.in

UNISED-Delhi

Mr. Javed Ali Khan
UNISED, 404, 4th Floor Delhi House, Barakhamba Road Cannaught Place, New Delhi-110001, UNISED-Delhi, Delhi
09211018558
program.director@unised.in